Skip to main content

Theo

Briller, der ikke er bange for at være briller – snarere tværtimod. Dette er et vovet design, som balancerer mellem det ukontrollerede og det fuldkomment kontrollerede. Der er knald på farver og form, men det er tydeligt, at alt er gennemarbejdet, og intet er en tilfældighed.